Raspundem telefonic pana la ora 22:00

0729.898.278

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ce este un Cookie?

 

1. INTRODUCERE

CSGAUTO.RO, societate inregistrata si care functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei, avand in vedere ca actioneaza ca operator de date personale, doreste sa-si demonstreze conformitatea cu  noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice si libera circulatie a acestor date si sa confirme angajamentul sau pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest sens, va prezentam  principalele aspecte pe care este necesar sa le cunoasteti in calitatea dumneavoastra de „persoana vizata”.

2. CE SE INTELEGE PRIN PRELUCRAREA DATELOR ?

Conform Regulamentului UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Societatea CSGAUTO.RO, in calitatea sa de operator de date cu caracter personal, va avea  in vedere si va respecta principiile GDPR astfel incat prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparenta, iar datele colectate  sa fie adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Luam in serios drepturile dvs. in privinta protectiei datelor. Datele dvs. cu caracter personal vor fi tratate intr-o maniera sigura si confidentiala si numai dupa informarea dumneavoastra cu privire la scopurile prelucrarii, drepturile si masurile adoptate pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal.

3. CE CATEGORII DE DATE PERSONALE PRELUCRAM ?

Date principale: personale si de familie, ce includ : nume, prenume, CNP, serie si numar act de identitate, data nasterii ;
Date de contact : adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, numar de telefon

Date privind contractul de munca;
Date cu caracter medical –  in contextul sigurantei la locul de munca si al medicinei muncii;
Date privind studiile si formarea profesionala (educatie, calificari si certificari)
Date organizationale:  denumire post / pozitie, supervisor, numar de identificare angajat.

Putem de asemenea, prelucra anumite categorii speciale de date cu caracter personal, strict in masura permisa de legislatia romana

4. CARE SUNT SCOPURILE PRELUCRARII DATELE PERSONALE ?

CSGAUTO.RO prelucreaza datele dvs cu caracter personal exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate, precum si, de fiecare data, in baza unui temei legal prevazut de Legislatia privind protectia datelor.

 

  • desfasurarea activitatilor de incheiere, executare sau incetare a contractului individual de munca
  • oferirea beneficiilor prevazute de contractual individual de munca
  • asigurarea masurilor tehnice si organizatorice de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
  • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor si a persoanelor vizate si a potentialelor litigii
  • comunicari sau raportari catre autoritati , institutii sau agentii de stat sau guvernamentale


5. CE SE INTAMPLA IN CAZUL IN CARE SE DORESTE RESTRICTIONAREA PRELUCRARII SI STERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

In cazul in care nu doriti sa ne furnizati datele necesare sau va opuneti prelucrarii ulterioare a acestora , atat initierea cat si derularea contractelor, precum si  relatiile de afaceri si indeplinirea obligatiilor prevazute de reglementarile in vigoare, care se  efectuau doar in baza prelucrarii datelor cu caracter personal,  vor fi in imposibilitatea initierii, respectiv continuarii relatiei de afaceri.

6. CARE SUNT POTENTIALII DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?

– Autoritatile   publice,  autoritatile  fiscale,  autoritatile  responsabile  cu  ocuparea  fortei  de munca, autoritati de reglementare si   fortele de politie, instantele de judecata, organe de cercetare si urmarire penala
– Banci si institutii financiare nebancare
– Terti subcontractantati ( prestatori de servicii postale si curierat, furnizori de servicii IT, furnizorii de servicii medicale si de instruire etc.)
– Parteneri comerciali ( furnizori de echipamente tehnice si prestatori de servicii )

Accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice se realizeaza intr-un mod restrictionat, in baza contractelor incheiate cu acestia, cu respectarea prevederilor privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor.

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Aveti mai multe drepturi in legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Puteti solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greseli din fisierele noastre si / sau puteti ridica obiectii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, va puteti exercita dreptul de a va plange autoritatii de supraveghere competente sau de a va adresa justitiei.

Regulamentul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor personelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal, astfel:
• Dreptul la informare cu privire la datele si caracteristicele prelucrarii acestora in relatia cu societatea.
• Dreptul la rectificarea si completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care va privesc
• Dreptul la stergerea datelor din evidentele noastre, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii, care poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, persoana vizata se opune stergerii datelor, atunci cand firma nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale firmei prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate
• Dreptul la portabilitatea datelor consta in posibilitatea de a ne solicita transmiterea fara opozitie a datelor personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, pe care le puteti pastra pentru uz personal sau le puteti transmite unui alt operator, in limite fezabile din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de firma noastra
• Dreptul de opozitie privind prelucrarea datelor personale, din motive intemeiate si legitime, legate de situatia particulara in care va aflati, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibilitatea dumneavoastra de a solicita firmei de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplica in cazul in care este necesara pentru incheierea sau derularea unui contract cu dumneavoastra, se bazeaza pe consimtamant sau este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dumneavoastra

• Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si de a va adresa justitiei

 

8. CAT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE PERSONALE DE CATRE CSGAUTO.RO?

Vom pastra datele dvs. cu caracter personal atat timp cat este in mod rezonabil necesar pentru scopurile enumerate anterior. In anumite circumstante, putem pastra datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu in cazul in care suntem obligati sa facem acest lucru in conformitate cu cerintele legale, fiscale sau contabile.

In anumite circumstante, am putea pastra si datele dvs. cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, astfel incat sa avem o evidenta exacta a relatiilor dvs. cu noi in cazul oricaror plangeri sau probleme care pot sa apara sau daca noi credem in mod rezonabil ca exista o perspectiva de litigiu legata de datele dvs. cu caracter personal sau de tranzactiile derulate.

Mentinem o politica de pastrare a datelor pe care o aplicam inregistrarilor aflate in grija noastra. In cazul in care datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare, va asiguram ca acestea sunt sterse sau stocate in siguranta intr-un mod care garanteaza faptul ca nu vor mai fi utilizate de catre societate.

9. DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL SE AFLA IN SIGURANTA

Avand in vedere stadiul actual al tehnicii, CSGAUTO.RO utilizeaza o varietate de metode tehnice si organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in conformitate cu legile in vigoare.

CSGAUTO.RO se angajeaza sa protejeze securitatea datelor cu caracter personal pe care le partajati cu noi. In sprijinul acestui angajament, am implementat masuri tehnice, fizice si organizatorice adecvate pentru a va proteja datele cu caracter personal (inclusiv datele cu caracter personal cu caracter sensibil) in legatura cu: distrugerea, utilizarea, modificarea si / sau dezvaluirea lor neautorizata sau accidentala, furtul si pierderea accidentala si / sau accesul neautorizat la date, utilizarea lor necorespunzatoare, distrugerea datelor si / sau orice alta forma de prelucrare neautorizata a lor.

10. DATE DE CONTACT

Pentru orice informatii sau solicitari  cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastra, inclusiv in eventualitatea in care doriti sa va retrageti acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti sa ne contactati folosind urmatoarele metode de comunicare:
Website: www.csgauto.ro, www.reparatiicardane.ro

E-mail: contact@csgauto.ro

Telefon : 0729.898.278

Sediul CSGAUTO.RO, pe baza unei cereri in scris

Mentionam ca informatiile prezentate mai sus vor fi permanent la dispozitia dumneavoastra, in format actualizat, pe site-ul www.csgauto.ro, www.reparatiicardane.ro